foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
669 135 602
konkurs@chorjozefa.pl

Festiwal Kolędowy

OFIARODAWCY 2022

Firmy i instytucje

Parafia pw. św. Józefa w Zabrzegu

Sołtys i Rada Sołecka Zabrzega

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

AKCES BK sp. z o.o.

Frezcom, Wioletta i Tomasz Borkowscy

Stowarzyszenie Przyjazny Zabrzeg

Maritum Language Services

Przedszkole im. św. Dzieci z Fatimy w Ligocie

Restauracja "Irlandia"

Restauracja "Kredensik"

PPH "Papirus" Jolanta Zięba

 

Ofiarodawcy indywidualni:

ks. prob. Krzysztof Szopa

ks. wik. Krzysztof Gworek

Parafianie Zabrzescy

Grażyna i Leszek Czarneccy

Helena i Andrzej Puskarczyk

Monika i Krzysztof Jarczok

Maria Grygierczyk

Anna Przybyła

Maria Czylok z rodziną

Chórzyści Chóru Św.Józefa z rodzinami

 

 

Wsparcie techniczne:

Łukasz Krzymiński

Jacek Kroczek

Łukasz Wróblewski

ARNAP Sp. z o.o.

 

TRANSMISJA LIVE

Przesłuchania konkursowe - Sobota 15.01.2022

Koncert: "Kolęda zawsze młoda" - Sobota 15.01.2022, godz. 19:15

Koncert galowy - Niedziela 16.01.2022, godz. 17:30

Lista laureatów IX Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Zabrzegu

W IX Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Zabrzegu zostali nagrodzeni:


Harmonogram przesłuchań w II etapie

IX Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek

Drodzy Państwo.
Organizator IX Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Zabrzegu na wniosek Jury, mając na względzie specyfikę rozkładu wieku zgłoszonych do Konkursu Uczestników, zadecydował o innym podziale trzech kategorii wykonawczych, co zgodne jest z zapisem § 4 p.4 Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek - Zabrzeg 2022.
Zmianie uległ podział:
• w grupie młodzieżowej z przedziału wiekowego 11-16 na 11-15
• w grupie „Dorośli” z przedziału wiekowego 17-49 na 16-39
• grupa wiekowa 50+ zmieniona na 40+
Pozostałe kategorie wykonawcze są bez zmian.
Informujemy, że zmiana podziału nie wpłynęła niekorzystnie na punktację I etapu, ani nie będzie miała negatywnych skutków przy ocenie Uczestników w drugim etapie Konkursu.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnych przygotowań do drugiego etapu.
 
 
Harmonogram przesłuchań II etapu:
 

 

 


Lista osób i zespołów zakwalifikowanych do II etapu

IX Konkursu Kolęd i Pastoralek

Lista w porządku alfabetycznym i informacja od Dyrektor Festiwalu

1. Adamczyk-Drożyńska Katarzyna
2. Adamowicz Mikołaj
3. Cieślik Kacper
4. Ezekwe Emily
5. Fabia Anna
6. Fabia Maria
7. Filapek Liliana
8. Gajda Marcin
9. Góra Julia
10. Hofman Aleksandra
11. Horwat John
12. Juchniewicz Aleksandra
13. Klima Piotr
14. Kluczyńska Milena
15. Knapik Paulina
16. Kuna Agata
17. Lach Oliwia
18. Małys Honorata
19. Micor Sebastian
20. Pala Jagoda
21. Pędras Magdalena
22. Piszczek Lena
23. Piwko Maksymilian
24. Strządała Barbara
25. Szczepanek Marta
26. Szkucik Maja
27. Wolner Nadia
28. Zyzak Łukasz
29. Chór młodzieżowy Per Spasso
30. Kwartet FESTIVO
31. Schola IMANI
32. Śpiewające Nutki
34. Zespół Śpiewaczy "Echo Łysicy" z Bielin

 

Drodzy uczestnicy II etapu Konkursu

Bardzo proszę o zapoznanie się z naszymi Wytycznymi Organizatora FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK w Zabrzegu oraz zasadami przebiegu II etapu IX Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek podczas trwania epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
Tam znajduje się dokładny opis przebiegu II etapu konkursu.
Cieszę się, że ten etap może się odbyć (w ubiegłym roku nie było takiej możliwości i laureaci zostali wyłonieni na postawie I etapu online). Jednak w tym dość trudnym- pandemicznym czasie, w trosce o Wasze bezpieczeństwo, mamy pewną nowość.
Organizator po konsultacji z jury Konkursu postanowił przeprowadzić przesłuchania II etapu dla zakwalifikowanych solistów stacjonarnie czyli w kościele u św. Józefa w Zabrzegu, natomiast dla zespołów w formie online. Forma online będzie polegała na tym, że zespół nagra trzecią kolędę (lub trzecią i czwartą- w przypadku zgłoszenia do konkursu 4 kolęd) i prześle- poprzez specjalny formularz- link do nagranych kolęd przeznaczonych na II etap .
UWAGA zespoły!!!
Nagrane kolędy należy przesłać do 14.01 czyli do piątku.

Niebawem na naszej stronie zamieścimy listę z kolejnością występów konkursowych. Na liście pojawi się tylko imię i nazwisko uczestnika (ach te ochrony danych 😉 ). Proszę być czujnym.
Ponieważ mamy uczestników z różnych stron Polski i z różnych ośrodków, może zdarzyć się drobna korekta w kolejności występów, ale ostateczną listę chcemy zamieścić w czwartek wieczorem. Proszę na bieżąco zerkać na aktualności. Ponownie został uruchomiony nasz telefon konkursowy. W razie pytań i konieczności korekty godziny występu możecie dzwonić. Proszę jednak pamiętać, że przesunięcie jednego występu powoduje automatycznie przesunięcie występu u innych, dlatego proszę podejść do tego tematu z rozwagą.
Tymczasem życzę dobrego dnia. Dla mnie będzie on baaaardzo intensywny 😊

Sylwia

 


 

Proszę o przeanalizowanie wytycznych dotyczących zasad bezpieczeństwa i przebiegu II etapu konkursu znajdujących się poniżej

I. Przystąpienie do II etapu IX Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek

 

 

 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Zabrzegu w dniu 15.01.2022.

 2. Do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Zabrzegu 2022 zostali zakwalifikowani uczestnicy I etapu, wyłonieni przez Jury.

 3. W drugim etapie uczestnicy wykonują 2 kolędy zadeklarowane w zgłoszeniu na Konkurs, z których przynajmniej jedna powinna być tradycyjną polską kolędą wybraną z przygotowanej puli kolęd, zamieszczonej w załączniku do regulaminu Konkursu.

 4. Do 14.01.2022 pełnoletni uczestnik, opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika II etapu konkursu lub instruktor informuje o rodzaju akompaniamentu w II etapie (czy akompaniament do występu będzie wykonywany na żywo z wykorzystaniem dostępnego na miejscu instrumentu klawiszowego, instrumentów własnych czy własnego akompaniamentu muzycznego nagranego wcześniej).

Jeśli wykorzystywany będzie podkład cyfrowy, należy go przesłać Organizatorowi najpóźniej do dnia 14.01.2022r. do godziny 20:00 poprzez formularz uczestnika II etapu konkursu.  będzie udostępniony uczestnikom mailowo oraz na głównej stronie www konkursu. Uczestnik powinien posiadać przy sobie kopię wykorzystywanego nagrania (najlepiej na nośniku USB).

 1. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, zespoły oraz zespoły kameralne zakwalifikowane do II etapu Konkursu zostaną poproszone o przesłanie dodatkowego nagrania jednego ze zgłoszonych utworów do II etapu
  i przesłanie go za pomocą formularza. Ponadto konieczne jest wskazanie 2 utworu z pierwszego etapu. Jury dokona oceny zespołów podczas sobotnich przesłuchań konkursowych. 
   będzie udostępniony uczestnikom mailowo oraz na głównej stronie www konkursu.


II. Koncerty festiwalowe i koncert galowy


  1. Koncerty będą miały formułę mieszaną: forma online (transmisje na żywo) oraz forma stacjonarna (obecność w kościele).

  2. Wszyscy uczestnicy koncertów (widzowie i artyści) są obowiązani
   do przestrzegania zasad sanitarnych oraz stosowania środków ochrony osobistej.

  3. Występujący artyści mogą zdjąć maseczkę jedynie na czas występu.

  4. Uczestnicy koncertów są zobowiązani do noszenia maseczki w trakcie trwania koncertów.

  5. Przedstawicie Organizatora będą wyposażeni we własne środki ochrony osobistej.

  6. Organizator ma prawo odmówić wstępu na koncerty i osobom u których obserwuje się symptomy świadczące o chorobie zakaźnej (kaszel, katar, podwyższona temperatura).

  7. Podczas Festiwalu obowiązują wytyczne i zalecenia dotyczące imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2
   w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie 
   https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

  

III. Podstawowe zasady sanitarne obowiązujące w czasie Konkursu Kolęd
i Pastorałek związane z pandemią SARS-CoV-2 w Polsce

 

 

  1. Po przybyciu na miejsce, każdy uczestnik II etapu powinien zarejestrować się w Biurze Festiwalowym minimum pół godziny przed planowanym występem.

  2. Biuro Festiwalowe znajduje się w Salkach Katechetycznych przy kościele
   w Zabrzegu .
   Wejście do Biura znajduje się przy parkingu od ul. Ks. Janoszka 16 (wejście będzie oznaczone).

  3. Przed wejściem uczestnika do biura konkursowego należy założyć maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos (maseczki we własnym zakresie).
   Przypominamy, że przyłbice, chusty, apaszki, szaliki, itp. nie są środkami ochrony osobistej i nie mogą ich zastępować.

  4. Przy stanowisku nie może przebywać więcej niż jeden uczestnik konkursu, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego- uczestnik z jednym opiekunem.

  5. Podczas oczekiwania na rejestrację w biurze konkursowym należy zachować odstęp 1,5 metra od innych osób.

 1. Każdy uczestnik II etapu konkursu (lub opiekun) jest zobowiązany
  do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika.

 2. Każdy uczestnik otrzyma pakiet uczestnika, który będzie przekazany
  w opakowaniach jednorazowego użytku.

 3. Organizator zapewnia dostęp do środków dezynfekcji znajdujących się
  w toaletach i przy wejściach do obiektów.

 4. Po rejestracji uczestnik może udać się do kościoła, gdzie odbywają się przesłuchania konkursowe II etapu.

 5. Uczestnicy mogą wejść do kościoła tylko wejściem głównym. Przed wejściem do kościoła należy założyć maseczkę zasłaniającą usta i nos. Maseczka musi pozostać założona przez cały czas oczekiwania na występ konkursowy. Maseczkę można zdjąć tylko na czas występu. Po prezentacji należy ponownie założyć maseczkę.

 6. Organizator ma prawo odmówić występu w przesłuchaniach konkursowych uczestnikowi jak i osobom towarzyszącym w przypadku zaobserwowania symptomów świadczących o chorobie zakaźnej (kaszel, silny katar, podwyższona temperatura).

 7. Przedstawicie Organizatora będą wyposażeni we własne środki ochrony osobistej.

 8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad sanitarnych obowiązujących w trakcie trwania wydarzenia i wykonywania poleceń w tym zakresie przedstawicieli Organizatora, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 9. Podczas Festiwalu obowiązują wytyczne i zalecenia dotyczące imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

 10. Przystąpienie do II etapu konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na powyższe wytyczne.

  

 Organizatorzy Festiwalu Kolędowego w Zabrzegu


PATRONAT

PATRONAT HONOROWY:
  Ksiądz Biskup Roman Pindel

  Biskup Bielsko-Żywiecki
herb_bp_Roman_Pindel

 

PATRONAT MIASTA I GMINY:
  Marian Błachut

  Burmistrz Czechowic-Dziedzic
herb_czdz