foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
669 135 602
konkurs@chorjozefa.pl

Festiwal Kolędowy

OFIARODAWCY 2022

Firmy i instytucje

Parafia pw. św. Józefa w Zabrzegu

Sołtys i Rada Sołecka Zabrzega

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

AKCES BK sp. z o.o.

Frezcom, Wioletta i Tomasz Borkowscy

Stowarzyszenie Przyjazny Zabrzeg

Maritum Language Services

Przedszkole im. św. Dzieci z Fatimy w Ligocie

Restauracja "Irlandia"

Restauracja "Kredensik"

PPH "Papirus" Jolanta Zięba

 

Ofiarodawcy indywidualni:

ks. prob. Krzysztof Szopa

ks. wik. Krzysztof Gworek

Parafianie Zabrzescy

Grażyna i Leszek Czarneccy

Helena i Andrzej Puskarczyk

Monika i Krzysztof Jarczok

Maria Grygierczyk

Anna Przybyła

Maria Czylok z rodziną

Chórzyści Chóru Św.Józefa z rodzinami

 

 

Wsparcie techniczne:

Łukasz Krzymiński

Jacek Kroczek

Łukasz Wróblewski

ARNAP Sp. z o.o.

 

TRANSMISJA LIVE

Przesłuchania konkursowe - Sobota 15.01.2022

Koncert: "Kolęda zawsze młoda" - Sobota 15.01.2022, godz. 19:15

Koncert galowy - Niedziela 16.01.2022, godz. 17:30

Jurorami IX edycji konkursu są:

Mgr Grażyna Krzanowska

Kompozytorka i pedagog. Ukończyła z wyróżnieniem studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu w klasie kompozycji pod kierunkiem prof. Tadeusza Natansona.

Jest laureatką wielu konkursów kompozytorskich w Polsce i za granicą. Została również uhonorowana Nagrodą "Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice".

Jej utwory były wykonywane na wielu koncertach w Polsce, m.in. podczas "Warszawskiej Jesieni", Festiwalu "Musica Polonica Nova" we Wrocławiu, Śląskich Dni Muzyki Współczesnej w Katowicach.

Grażyna Krzanowska zajmuje się również pracą pedagogiczną. W latach 1976-86 prowadziła zajęcia z zakresu teorii muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, od 1986 pracuje w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej, gdzie kieruje sekcją przedmiotów ogólnomuzycznych.

Jest także organizatorem życia muzycznego, zwłaszcza na terenie Czechowic-Dziedzic, gdzie m.in. zainicjowała i prowadzi od 1992 Jesienny Festiwal Muzyczny "Alkagran" (poświęcony pamięci Andrzeja Krzanowskiego), a w 1993 założyła prywatną Małą Akademię Muzyki. Jest także pomysłodawczynią i organizatorką Ogólnopolskiego Konkursu Solfeżowego w Bielsku-Białej.


Mgr Urszula Brzóska

Nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, oligofrenopedagog, logopeda. Absolwentka Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach na kierunku Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspregera. Obecnie jest wychowawcą klas integracyjnych w Szkole Podstawowej w Zabrzegu, a także pedagogiem specjalnym i terapeutą w Katolickim Przedszkolu w Czechowicach oraz Przedszkolu Katolickim Św. Dzieci z Fatimy w Ligocie.

Doświadczenie osobiste i zawodowe sprawia, że kładę nacisk na maksymalne wykorzystanie potencjału każdego ucznia, integrowanie, tworzenie i pomaganie. Pomimo licznych kierunków i dyplomów i tak najwięcej uczę się od dzieci i ich rodziców. Kontakt z osobami z niepełnosprawnością mam od 2 roku życia (wtedy urodził się mój niepełnosprawny brat). Moja praca jest bardzo praktyczna, a osiągnięcia to – mam nadzieję – przyszłe szczęśliwe życie moich uczniów.


Mgr Arkadiusz Wiech

Gitarzysta, kompozytor, aranżer, autor tekstów, pomysłodawca i założyciel zespołu Turnioki. Współpracuje również z wieloma artystami polskiej sceny muzycznej, min.: Anna Jurksztowicz, Marta Bizoń, Barbara Stępniak - Wilk, Krzesimir Dębski, Aleksander Brzeziński.

Brał udział w nagraniach muzyki do filmów i seriali takich jak: Ranczo, Dziewczyny ze Lwowa, Magiczne drzewo, Sztos 2, Kop głębiej.

Posiada własne studio nagrań Gitarek Studio w którym pracuje jako realizator.

Autor czterech podręczników do nauki gry na gitarze.

Właściciel wydawnictwa muzycznego.


Mgr Daniel Strządała

Daniel Strządała (ur. 1995) – absolwent Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów prof. Witolda Zabornego (2019, dyplom z wyróżnieniem), a także dwóch szkół muzycznych w Bielsku-Białej: Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II stopnia (2011, klasa organów) i Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki (2014, klasa klawesynu).

Koncertuje w kraju i za granicą jako instrumentalista (organista i klawesynista), improwizator oraz kameralista. Swoją aktywność muzyczną rozszerzył także o dyrygenturę i kompozycję. Jest laureatem szeregu nagród ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów organowych i klawesynowych (m. in. w Katowicach, Rumi, Moskwie, Opawie – Czechy, Dudelange – Luksemburg, ‘s-Hertogenbosch – Holandia), a także konkursów kompozytorskich i z zakresu teorii muzyki. Współpracował z wieloma zespołami, m. in. NOSPR, Orkiestrą Symfoniczną i Chórem Filharmonii Śląskiej, Silesian Chamber Players, Chórem Resonans con tutti z Zabrza i Akademickim Zespołem Muzycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Za swoje osiągnięcia artystyczne otrzymał dwukrotnie stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendium Prezesa Rady Ministrów, a także dwukrotnie Stypendium Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Został uhonorowany Nagrodą Burmistrza Czechowic-Dziedzic za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Od 2019 r. pracuje w charakterze asystenta w Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej w macierzystej Akademii Muzycznej w Katowicach. Ponadto pełni funkcję organisty w kościele św. Józefa w rodzinnym Zabrzegu. Jest także dyrygentem Chóru św. Józefa w Zabrzegu, z którym nagrał sześć płyt. W 2012 r. nagrał solową płytę „Impresje organowe w dekanacie czechowickim”. Od 2018 r. jest członkiem Diecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej diecezji bielsko-żywieckiej.

PATRONAT

PATRONAT HONOROWY:
    Ksiądz Biskup Roman Pindel

    Biskup Bielsko-Żywiecki
herb_bp_Roman_Pindel

 

PATRONAT MIASTA I GMINY:
    Marian Błachut

    Burmistrz Czechowic-Dziedzic
herb_czdz