foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
669 135 602
konkurs@chorjozefa.pl

Festiwal Kolędowy

OFIARODAWCY 2022

Firmy i instytucje

Parafia pw. św. Józefa w Zabrzegu

Sołtys i Rada Sołecka Zabrzega

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

AKCES BK sp. z o.o.

Frezcom, Wioletta i Tomasz Borkowscy

Stowarzyszenie Przyjazny Zabrzeg

Maritum Language Services

Przedszkole im. św. Dzieci z Fatimy w Ligocie

Restauracja "Irlandia"

Restauracja "Kredensik"

PPH "Papirus" Jolanta Zięba

 

Ofiarodawcy indywidualni:

ks. prob. Krzysztof Szopa

ks. wik. Krzysztof Gworek

Parafianie Zabrzescy

Grażyna i Leszek Czarneccy

Helena i Andrzej Puskarczyk

Monika i Krzysztof Jarczok

Maria Grygierczyk

Anna Przybyła

Maria Czylok z rodziną

Chórzyści Chóru Św.Józefa z rodzinami

 

 

Wsparcie techniczne:

Łukasz Krzymiński

Jacek Kroczek

Łukasz Wróblewski

ARNAP Sp. z o.o.

 

TRANSMISJA LIVE

Przesłuchania konkursowe - Sobota 15.01.2022

Koncert: "Kolęda zawsze młoda" - Sobota 15.01.2022, godz. 19:15

Koncert galowy - Niedziela 16.01.2022, godz. 17:30

Wytyczne Organizatora FESTIWALU KOLĘDOWEGO w Zabrzegu,
w tym zasady przebiegu II etapu IX Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek podczas trwania epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

 

 

I. Przystąpienie do II etapu IX Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek

 

 

 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Zabrzegu w dniu 15.01.2022.

 2. Do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Zabrzegu 2022 zostali zakwalifikowani uczestnicy I etapu, wyłonieni przez Jury.

 3. W drugim etapie uczestnicy wykonują 2 kolędy zadeklarowane w zgłoszeniu na Konkurs, z których przynajmniej jedna powinna być tradycyjną polską kolędą wybraną z przygotowanej puli kolęd, zamieszczonej w załączniku do regulaminu Konkursu.

 4. Do 14.01.2022 pełnoletni uczestnik, opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika II etapu konkursu lub instruktor informuje o rodzaju akompaniamentu w II etapie (czy akompaniament do występu będzie wykonywany na żywo z wykorzystaniem dostępnego na miejscu instrumentu klawiszowego, instrumentów własnych czy własnego akompaniamentu muzycznego nagranego wcześniej).

Jeśli wykorzystywany będzie podkład cyfrowy, należy go przesłać Organizatorowi najpóźniej do dnia 14.01.2022r. do godziny 20:00 poprzez formularz uczestnika II etapu konkursu. Link do formularza będzie udostępniony uczestnikom mailowo oraz na głównej stronie www konkursu. Uczestnik powinien posiadać przy sobie kopię wykorzystywanego nagrania (najlepiej na nośniku USB).

 1. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, zespoły oraz zespoły kameralne zakwalifikowane do II etapu Konkursu zostaną poproszone o przesłanie dodatkowego nagrania jednego ze zgłoszonych utworów do II etapu
  i przesłanie go za pomocą formularza. Ponadto konieczne jest wskazanie 2 utworu z pierwszego etapu. Jury dokona oceny zespołów podczas sobotnich przesłuchań konkursowych.
  Formularz dla zespołów będzie udostępniony uczestnikom mailowo oraz na głównej stronie www konkursu.II. Koncerty festiwalowe i koncert galowy


  1. Koncerty będą miały formułę mieszaną: forma online (transmisje na żywo) oraz forma stacjonarna (obecność w kościele).

  2. Wszyscy uczestnicy koncertów (widzowie i artyści) są obowiązani
   do przestrzegania zasad sanitarnych oraz stosowania środków ochrony osobistej.

  3. Występujący artyści mogą zdjąć maseczkę jedynie na czas występu.

  4. Uczestnicy koncertów są zobowiązani do noszenia maseczki w trakcie trwania koncertów.

  5. Przedstawicie Organizatora będą wyposażeni we własne środki ochrony osobistej.

  6. Organizator ma prawo odmówić wstępu na koncerty i osobom u których obserwuje się symptomy świadczące o chorobie zakaźnej (kaszel, katar, podwyższona temperatura).

  7. Podczas Festiwalu obowiązują wytyczne i zalecenia dotyczące imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2
   w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie
   https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

 

 

III. Podstawowe zasady sanitarne obowiązujące w czasie Konkursu Kolęd
i Pastorałek związane z pandemią SARS-CoV-2 w Polsce

 

 

  1. Po przybyciu na miejsce, każdy uczestnik II etapu powinien zarejestrować się w Biurze Festiwalowym minimum pół godziny przed planowanym występem.

  2. Biuro Festiwalowe znajduje się w Salkach Katechetycznych przy kościele
   w Zabrzegu .
   Wejście do Biura znajduje się przy parkingu od ul. Ks. Janoszka 16 (wejście będzie oznaczone).

  3. Przed wejściem uczestnika do biura konkursowego należy założyć maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos (maseczki we własnym zakresie).
   Przypominamy, że przyłbice, chusty, apaszki, szaliki, itp. nie są środkami ochrony osobistej i nie mogą ich zastępować.

  4. Przy stanowisku nie może przebywać więcej niż jeden uczestnik konkursu, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego- uczestnik z jednym opiekunem.

  5. Podczas oczekiwania na rejestrację w biurze konkursowym należy zachować odstęp 1,5 metra od innych osób.

 1. Każdy uczestnik II etapu konkursu (lub opiekun) jest zobowiązany
  do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika.

 2. Każdy uczestnik otrzyma pakiet uczestnika, który będzie przekazany
  w opakowaniach jednorazowego użytku.

 3. Organizator zapewnia dostęp do środków dezynfekcji znajdujących się
  w toaletach i przy wejściach do obiektów.

 4. Po rejestracji uczestnik może udać się do kościoła, gdzie odbywają się przesłuchania konkursowe II etapu.

 5. Uczestnicy mogą wejść do kościoła tylko wejściem głównym. Przed wejściem do kościoła należy założyć maseczkę zasłaniającą usta i nos. Maseczka musi pozostać założona przez cały czas oczekiwania na występ konkursowy. Maseczkę można zdjąć tylko na czas występu. Po prezentacji należy ponownie założyć maseczkę.

 6. Organizator ma prawo odmówić występu w przesłuchaniach konkursowych uczestnikowi jak i osobom towarzyszącym w przypadku zaobserwowania symptomów świadczących o chorobie zakaźnej (kaszel, silny katar, podwyższona temperatura).

 7. Przedstawicie Organizatora będą wyposażeni we własne środki ochrony osobistej.

 8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad sanitarnych obowiązujących w trakcie trwania wydarzenia i wykonywania poleceń w tym zakresie przedstawicieli Organizatora, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 9. Podczas Festiwalu obowiązują wytyczne i zalecenia dotyczące imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

 10. Przystąpienie do II etapu konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na powyższe wytyczne.

 

 

 

Organizatorzy Festiwalu Kolędowego w Zabrzegu

 

 

 

 

PATRONAT

PATRONAT HONOROWY:
  Ksiądz Biskup Roman Pindel

  Biskup Bielsko-Żywiecki
herb_bp_Roman_Pindel

 

PATRONAT MIASTA I GMINY:
  Marian Błachut

  Burmistrz Czechowic-Dziedzic
herb_czdz