foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 737 813 346
konkurs@chorjozefa.pl

Festiwal Kolędowy

OFIARODAWCY 2024

Firmy i instytucje

Parafia pw. św. Józefa w Zabrzegu

Sołtys i Rada Sołecka Zabrzega

Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

Kawiarenka przy Parafii św. Józefa w Zabrzegu

ARNAP Sp. z o.o. Centrum Automatyzacji Armatury

AKCES BK sp. z o.o.

Frezcom, Wioletta i Tomasz Borkowscy

Przedszkole im. św. Dzieci z Fatimy w Ligocie

Stowarzyszenie "Przyjazny Zabrzeg"

PPH Papirus Jolanta Zięba

Meritum Language Services

 

Ofiarodawcy indywidualni:

Parafianie Zabrzescy

Chórzyści Chóru Św.Józefa z rodzinami

Helena i Andrzej Puskarczyk

Monika i Krzysztof Jarczok

  

Wsparcie techniczne:

Zofia Gawełek

Łukasz Krzymiński

Łukasz Wróblewski

ARNAP Sp. z o.o.

MDK Czechowice-Dziedzice

 

TRANSMISJA LIVE

Przesłuchania konkursowe - Sobota 13.01.2024

Otwórz w Youtube

Koncert galowy "Śpjywejmy i grejmy Mu"- Niedziela 14.01.2024, godz. 17:15

Otwórz w Youtube 

Regulamin

Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek - Zabrzeg 2024

Pobierz regulamin PDF 

Pobierz listę obowiązkowych utworów w II etapie konkursu

 •  

   

  • Regulamin

   Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek - Zabrzeg 2024

    

   • 1

   Organizator konkursu

    

   Stowarzyszenie Chóru św. Józefa w Zabrzegu, ul. Ks. Karola Janoszka 16, 43-516 Zabrzeg, KRS nr 0000392667 – zwane dalej: „Organizatorem” ogłasza

   Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek – Zabrzeg 2024, zwany dalej „Konkursem”.

    

   • 2

   Miejsce i termin konkursu

    

   Konkurs odbędzie się w ramach Festiwalu Kolędowego w dniach:

   • 2-9 stycznia 2024 r. – przesłuchania nadesłanych nagrań konkursowych I etapu
   • 13 stycznia 2024 r. – przesłuchania konkursowe II etapu - Kościół pw. św. Józefa w Zabrzegu (ul. ks. K. Janoszka 16)

    

   Godzina rozpoczęcia przesłuchań konkursowych II etapu jest uzależniona od ilości uczestników. Zostanie ona podana do dnia 11.01.2024 r.

    

   • 3

   Cele konkursu

    

   Konkurs jest integralną częścią Festiwalu Kolędowego. Celem konkursu jest:

   • krzewienie wartości chrześcijańskich,
   • kultywowanie zwyczaju wykonywania polskich tradycyjnych kolęd i pastorałek,
   • podtrzymywanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia, w szczególności kultywowanych w regionie Śląska Cieszyńskiego,
   • pomoc w przełamywaniu barier poprzez stworzenie osobom z niepełnosprawnościami lub wymagającym szczególnej opieki możliwości własnej muzycznej prezentacji,
   • krzewienie kultury muzycznej poprzez wykonywanie twórczości muzycznej,
   • integracja środowisk lokalnych.

    

    

   • 4

   Przebieg konkursu

    

   1. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
   2. Konkurs skierowany jest do amatorów: solistów i zespołów wokalnych oraz wokalno-instrumentalnych – bez ograniczeń wiekowych, zwanych dalej „Uczestnikami”. Organizator dopuszcza udział uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.
   3. Uczestnicy mogą zgłosić swój udział w kategoriach wykonawczych:
   • Przełamywanie barier – kategoria dla osób z niepełnosprawnościami
   • Kategoria solistyczna JUNIOR (do 10 r. ż.)
   • Kategoria solistyczna MŁODZIEŻ (11-16 r.ż.)
    Kategoria solistyczna DOROŚLI (17+)
    Kategoria solistyczna 50+
   • Kategoria zespołowa kameralna– grupy wokalne lub wokalno-instrumentalne, liczące do 5 uczestników (w tym co najmniej 2 wokalistów)
   1. Organizator może zdecydować o innym podziale grup wykonawczych.
   2. Uczestnicy zobowiązani są do wykonania następującego repertuaru:

   I etap (online): 2 utwory związane z tematem Bożego Narodzenia, z których przynajmniej jeden musi być tradycyjną polską kolędą. Dopuszcza się wykonanie kolędy autorskiej.

   II etap: 2 utwory, z których przynajmniej jeden jest wybrany z puli kolęd wyznaczonej przez Organizatora w załączniku nr 1. Dopuszcza się powtórzenie jednego utworu z etapu I.

   Uczestnicy podają zaplanowany repertuar na oba etapy w formularzu zgłoszeniowym (3 lub 4 utwory).

   1. Uczestnicy mogą wykonać swój repertuar z akompaniamentem (akompaniatorzy, nośnik USB, płyta CD) lub a cappella.
   2. W drugim etapie Organizator zapewnia możliwość skorzystania z instrumentu elektronicznego w celu akompaniamentu (pianino elektryczne Yamaha). Organizator nie zapewnia akompaniatora.
   3. Nie dopuszcza się wykorzystania akompaniamentu z nagraną partią wokalną lub chórkami.
   4. W Konkursie nie może brać udziału zdobywca nagrody GRAND PRIX poprzedniej edycji Konkursu.
   5. Do pierwszego etapu Organizator dopuszcza wszystkich Uczestników spełniających wymagania formalne (wypełniony formularz zgłoszenia oraz terminowe dostarczenie nagrania wideo wraz ze spełnionymi wymogami zawartymi w p. 14).
   6. Po przesłaniu i zarejestrowaniu zgłoszenia oraz przesłaniu pliku wideo Uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru i wymiany przesłanego nagrania na inne.
   7. W przypadku wystąpienia obostrzeń epidemicznych w naszym kraju, Organizator zastrzega sobie prawo wyłonienia laureatów konkursu na podstawie przesłuchań I etapu (online) bez przeprowadzania II etapu konkursu.
   8. Pliki wideo do oceny w I etapie mogą być nagrywane przy użyciu zarówno amatorskich jak i profesjonalnych urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku.
   9. Każde nagranie wykonania biorącego udział w konkursie musi zawierać następujące elementy:

   - wypowiedź rozpoczynająca nagranie: imię i nazwisko Uczestnika lub nazwa zespołu oraz tytuł wykonywanych kolęd
   - informacja o przeznaczeniu nagrania na Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek 
   w Zabrzegu 2024.
   - maksymalna wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 1GB,
   - format pliku: AVI, WMV, MP4, MOV,
   - obraz powinien być ustawiony poziomo,
   - Optymalna rozdzielczość: 1280×720 pikseli.

   1. Niedopuszczalne są korekty nagrania (jak np. montaż, edycja obrazu czy dźwięku, zamiana podkładu dźwiękowego) oraz ingerencja cyfrowa w nagranie.
   2. Pliki wideo należy przesłać elektronicznie: (dołączyć plik bezpośrednio do formularza zgłoszeniowego) lub udostępnić w serwisie YouTube (przesyłając link za pośrednictwem formularza).

    Wypełnienie formularza wymaga zalogowania się na swoje konto Google.
    Udostępnianie plików jest ostatnim etapem wypełniania formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej Festiwalu www.konkurskoled.chorjozefa.pl.
    Pliki przesłane w inny sposób (np. w postaci załącznika na adres e-mailowy, poprzez WeTransfer i serwisy im podobne) nie będą uwzględniane w przesłuchaniach konkursowych.

    Każdy plik powinien zawierać w nazwie imię i nazwisko uczestnika lub zespołu i nazwę utworu bez polskich znaków. W przypadku nagrań na serwisie YouTube nagranie musi zawierać w nazwie imię i nazwisko uczestnika lub zespołu, nazwę utworu oraz dopisek: „Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek – Zabrzeg 2024”.
   3. Czas prezentacji utworów nie może przekroczyć 7 minut w przypadku dzieci z najmłodszej grupy wiekowej i 10 minut w pozostałych grupach wykonawczych.
    W przypadku kolęd wielozwrotkowych, ilość zwrotek należy ograniczyć do trzech.
   4. Organizator nie przewiduje możliwości przesyłania archiwalnych nagrań wideo ani nagrań przygotowanych na inne konkursy.

    

   • 5

   Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie

   1. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie dokonuje się poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego.
   2. Wypełnienia formularza dokonuje się na stronie internetowej: konkurskoled.chorjozefa.pl (zakładka Zgłoszenie). Po nadesłaniu zgłoszenia w określonym terminie, Uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w konkursie
   3. Wysokość opłaty wpisowego wynosi:
   • soliści – 30 PLN
   • zespoły- 25 zł od osoby

    

   Wpłatę wpisowego należy wysłać wyłącznie przelewem na nr konta:
   24 8453 0002 0024 8691 2000 0010

   Nazwa i adres odbiorcy:
   Stowarzyszenie Chóru Świętego Józefa, ul. Ks. Karola Janoszka 16, 43-516 Zabrzeg

   W tytule przelewu należy wpisać:
   Festiwal Kolędowy 2024 oraz imię i nazwisko Uczestnika lub nazwę zespołu.

    

   Istnieje możliwość otrzymania rachunku potwierdzającego wpłatę wpisowego.
   Rachunki zostaną przesłane do zainteresowanych odbiorców (wpłacających lub instytucji pokrywających koszt wpisowego) drogą elektroniczną na wskazany przez wpłacającego adres mailowy.

   W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konkursie, wpisowe nie podlega zwrotowi.

   1. Termin nadsyłania zgłoszeń 03.12.2023r. - 01 stycznia 2024 r., godz. 23:59:59 (czasu lokalnego).

   2. Organizator w terminie do dnia 02.01.2024 (włącznie) opublikuje na stronie internetowej konkurskoled.chorjozefa.pl wykaz Uczestników zakwalifikowanych do udziału w Konkursie.

    Organizator w terminie do dnia 11.01.2024 opublikuje na stronie internetowej konkurskoled.chorjozefa.pl wykaz Uczestników biorących udział w drugim etapie Konkursu wraz z datą i przybliżoną godziną występu.
   3. Poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego, Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie przez Organizatora w celach operacyjnych i marketingowych Konkursu danych Uczestnika, związanych z realizacją Konkursu, jak również na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika dla celów działań informacyjno-promocyjnych związanych z Konkursem.
    Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej, jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania z wizerunkiem Uczestników, wykonane podczas Konkursu mogą zostać umieszczone w Internecie oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych (w tym w prasie), co każdy Uczestnik konkursu ( a w przypadku uczestników niepełnoletnich- opiekun prawny) dokonując zgłoszenia udziału w konkursie w pełni i nieodwołalnie akceptuje.

    

   • 6

   Jury konkursu

   1. Występy uczestników będzie oceniało jury składające się ze specjalistów w dziedzinie muzyki. Członkowie Jury będą brali pod uwagę:
   • poprawność wykonania (intonacja, dykcja),
   • dobór repertuaru i możliwości wykonawcy,
   • pomysłowość i oryginalność wykonania,
   • ogólny wyraz artystyczny,
   • dodatkowe atuty prezentacji (np. stroje, rekwizyty).
   1. Obrady i oceny jury są tajne.
   2. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

   • 7

   Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

   1. Każdy Uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa drogą online.
   2. Powołane przez Organizatora Jury może przyznać:
   • Nagrodę GRAND PRIX za najwyższą liczbę punktów,
   • I, II i III miejsce w poszczególnych kategoriach,
   • Nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie tradycyjnej polskiej kolędy.
   1. Jury ma prawo do innego podziału nagród, wynikającego z ostatecznej punktacji.
   2. Jury dopuszcza przyznanie innych, pozaregulaminowych nagród.
   3. Jury ma prawo nie przyznać żadnych nagród.
   4. Laureaci pierwszych miejsc i nagrody Grand Prix są zobowiązani do wystąpienia w koncercie laureatów..
   5. Jury może podjąć decyzję o uczestnictwie w koncercie laureatów Uczestnika konkursu (wykonawcy), który nie jest laureatem wyżej wymienionych miejsc, ze względu na szczególne walory wykonawcze, bądź kulturowe.

    

   • 8

   Zasady przetwarzania danych osobowych

   1. Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO.
   2. Administratorem danych osobowych gromadzonych w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagrody, archiwizacji danych osobowych, tj. danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu – Stowarzyszenie Chóru św. Józefa w Zabrzegu, ul. Ks. Karola Janoszka 16, 43-516 Zabrzeg.
   3. W ramach Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe uczestników oraz opiekunów prawnych:
   • imię i nazwisko
   • wiek,
   • adres zamieszkania
   • adres e-mail,
   • telefon kontaktowy
   1. Uczestnikom Konkursu, osobom, które podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do żądania od Organizatora Konkursu dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie oraz prawo do przenoszenia danych. Ww. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych. W trakcie przetwarzania ww. danych osobowych nie będzie dochodzić, na podstawie przekazanych danych osobowych, do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania.
   2. Poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego Konkursu, osoba udostępniająca dane osobowe oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu i odbiorców danych, swoich danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO.
   3. Osoby przesyłające formularz zgłoszeniowy oświadczają, że w przypadku przekazania w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych osób trzecich, poinformowały te osoby o przekazaniu danych, pozyskały od tych osób wymagane zgody, w tym zgodę na publikację przez Organizatora wizerunku, o którym mowa w treści formularza zgłoszeniowego.
   4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie lub odebranie nagrody przez Uczestnika.
   5. Dane osobowe o których mowa powyżej będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Konkursu i zostaną usunięte do końca roku kalendarzowego w którym odbywał się Konkurs, z wyjątkiem przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń. Wówczas dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących Organizatorowi Konkursu.
   6. Dokonując zgłoszenia w konkursie uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o organizowanych wydarzeniach. W przypadku, gdy uczestnik nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji drogą mailową, powinien poinformować o tym fakcie organizatora .
   7. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z kierownikiem Festiwalu – nr tel. 570 725 190.
   8. Każda osoba, której dane osobowe zostały przekazane Organizatorowi Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO lub polskich przepisów przyjętych w celu umożliwienia stosowania RODO.

    

   • 9

   Postanowienia ogólne

   1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia lub odwołania Konkursu bez prawa do kierowania wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń.
    W przypadku odwołania całego Konkursu przez Organizatora, zgłoszonym uczestnikom zostanie zwrócone uiszczone przez nich wpisowe.
   2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia liczby zgłoszeń w przypadku bardzo dużej liczby uczestników.
   3. Organizator zapewnia:
   • Instrument elektroniczny do akompaniamentu (Pianino Yamaha)
   • Poczęstunek (kawa, herbata, ciasto)
   1. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu i noclegu Uczestnikom Konkursu.
   2. 5. Organizator informuje, iż za wszelkie regulacje prawno-finansowe związane z wykonywanymi utworami, wynikające z praw autorskich, odpowiadają uczestnicy Festiwalu.
   3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Uczestnicy będą zawiadamiani poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie konkurskoled.chorjozefa.pl w terminie najpóźniej 3 dni przed wejściem w życie tych zmian.
   4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
   5. Regulamin obowiązuje od dnia 19.11.2023r.
   6. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać:
   • na stronie internetowej: konkurskoled.chorjozefa.pl
   • w szczególnych sytuacjach bezpośrednio u Organizatora Festiwalu po numerem telefonu: +48 737 813 346 (czynny od 3.12.2023)    

    

   

   

PATRONAT

PATRONAT HONOROWY:
  Ksiądz Biskup Roman Pindel

  Biskup Bielsko-Żywiecki
herb_bp_Roman_Pindel

 

PATRONAT MIASTA I GMINY:
  Marian Błachut

  Burmistrz Czechowic-Dziedzic
herb_czdz